Wczytuję dane...
Formularz Odstąpienia od Umowy

Każdemu Konsumentowi (zgodnie z Art.22 Kodeksu Cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), korzystającemu ze sklepu internetowego blumed24.pl zgodnie z ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz.U. z 24 czerwca 2014r. poz. 827 przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres ul. Osadnicza 34, 91-357 Łódź lub na adres e-mail: blumed@blumed24.pl. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany powyżej. Zwracany towar należy odesłać po uprzednim wysłaniu wyżej wspomnianego zgłoszenia zwrotu na adres Blumed s.c. Marcin Niedźwiecki, Marta Rac-Niedźwiecka, ul. Osadnicza 34, 91-357 Łódź. Pełne informacje odnośnie prawa do odstąpienia od umowy oraz trybu przeprowadzenia tej czynności znajdziecie Państwo w zakładce Regulamin.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Blumed s.c. Marcin Niedźwiecki, Marta Rac-Niedźwiecka 

adres do zwrotu: ul. Osadnicza 34, 91-357 Łódź

e-mail kontaktowy:  blumed@blumed24.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Obrazek
ZADZWOŃ LUB NAPISZ
Potrzebujesz Ofertę aby Wyposażyć Placówkę? Zastanawiasz się nad Rabatem przy Większym Zamówieniu? Nie znalazłeś produktu, który Cię Interesuje?
Sprawdź